Home

Razem gezinsbegeleiding biedt ambulante jeugdhulp in de thuissituatie bij complexe opvoedsituaties. Wij zijn gespecialiseerd in Poolssprekende gezinnen en SKJ geregistreerd. Waar reguliere hulp vaak vastloopt op communicatie en cultuurverschillen kunnen wij een stap verder gaan. Hierbij werken we samen met de ouders om hen en het kind te leren omgaan met de speciale zorgvraag.

Bij Razem staat de vertrouwensband tussen ouders en kind en het hier samen aan werken altijd centraal.