Voor wie?

Ouders van kinderen met gedragsproblemen die in willen zien hoe groot hun invloed is op het gedrag van hun kinderen. Als zij bereid zijn hier samen met hun kind aan te werken zal Razem de juiste partij zijn om dit proces te begeleiden. Onze achtergrond en taalvaardigheid geeft ons een voorsprong bij Poolssprekende gezinnen. Als je elkaar niet begrijpt dan is er geen vertrouwen.

Hoe werken wij?

Bij een hulpaanvraag zullen wij ons altijd eerst verdiepen in de probleemstelling zoals deze geschetst is door de verwijzer/specialist. Waar wij denken te kunnen helpen zal een intakegesprek met de familie plaatsvinden en op basis van beide factoren bepalen wij of Razem hierbij de geschikte partij is. Als dit het geval is kan de hulpverlening starten. Tijdens het proces van de hulpverlening zal er veelvuldig contact zijn met de verwijzer over de te volgen koers.

Hulpverlening

In de eerste fase van de hulpverlening zijn we vooral bezig met het goed leren kennen van de familie. Wie zijn ze? Waar komen ze vandaan? Wat houdt ze bezig? We streven ernaar dat ouders en, waar mogelijk, kinderen zelf  meedenken over welke problemen ze hebben, wat de oorzaken zijn en wat er moet veranderen om samen weer gelukkig te worden. Als we het hier samen over eens zijn gaan we over naar de volgende fase: we onderzoeken welke aanpak het beste past bij dit gezin. In ons onderzoek nemen we mee dat bij deze aanpak beide partijen zich prettig moeten voelen.

Om het gedrag van kinderen te veranderen is het in de meeste gevallen ook nodig dat ouders hun gedrag aanpassen. We proberen ouders te laten zien hoe groot de impact van hun gedrag op hun kinderen is. Ouders en kinderen zullen hier dan ook samen aan moeten werken en zeker als we met tieners werken, telt hun mening net zo zwaar als die van de ouders. Naast het werken aan structuur, grenzen en regels ligt onze focus echt op het samen doen. Hoeveel tijd besteden ouders nu echt met hun kinderen? Zijn de ouders emotioneel bereikbaar voor hun kinderen? Wordt er echt naar elkaar geluisterd?

Waar?

Ons werkgebied loopt van Oost-Brabant tot Noord- en Midden-Limburg.